Det skal ikke så mye til for å bare bli litt mer miljøvennlig.